AKUSTIK

Buller

Allt ljud som är oönskat kallas för buller. Bullerkänsligheten är individuell och varierar.
När vi utsätts för starkt buller finns det risk att vår hörsel skadas permanent eller tillfälligt. Skador som kan uppstå är, ljudöverkänslighet, hörselnedsättning eller tinnitus. Prestationsförmågan kan också påverkas då buller är tröttande och stressande. Reaktioner som högre blodtryck, utsöndring av stresshormoner samt ökad hjärtfrekvens kan också ges. Buller kan försvåra att samtala men även generera i en ökad olycksrisk då viktiga ljud inte hörs.

Akustik

Bra akustik är viktigt då dålig akustik och onödiga ljud kan resultera i koncentrationssvårigheter samt stress och trötthet. Högt bakgrundsljud gör även att det blir svårare för dig att uppfatta önskade ljud som du behöver höra. Det kan även leda till en högre samtals nivå vilket i sin tur resulterar i en hög ljudnivå.

Ljuddämpning Ljudabsorbenter

Genom att använda sig av ljudabsorbenter så sänks ljudnivån. En god akustik förhindrar att onödiga ljud uppstår samt att ljudet sprider sig. För kunna tillgodose behovet av ljuddämpning erbjuder vi konsultation samt ett stort sortiment med ljudabsorbenter från golv till tak  samt för rummets alla hörn och dess inredning.